ตรวจสอบฐานข้อมูล

ใช้สำหรับการ verlify ฐานบ้อมูล  เมื่มีการ update version หรือ จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ