กำหนดกลุ่มผู้ใช้

เป็นการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบ เช่น กลุ่มผู้ใช้งานบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย เป็นต้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

การสร้างกลุ่มผู้ใช้งานใหม่

หม่

การแก้ไขกลุ่มผู้ใช้งาน

การลบกลุ่มผู้ใช้งาน

 

กำหนด ผู้ใช้งาน