รับสินค้าสำเร็จรูป

ในเมนูนี้ ลูกค้าจะทำการรับสินค้าที่ผลิตดสำเร็จ  พร้อมต้นทุนที่ได้ มาบันทึกในระบบ

การบันทึกรับสินค้าสำเร็จ

รับสินค้าสำเร็จรูป

 

การยกเลิกการรับสินค้สำเร็จรูป

 

 

Link ระบบที่เกี่ยวข้อง

  • ขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ
  • เบิกสินค้าและวัตถุดิบ
  • รับคืนสินค้า/วัตถุดิบจากการเบิก