เปิด-ปิดกะ รับเงินทอน สรุปเงินประจำวัน POS

  • การเปิดกะ
  • รับเงินทอน
  • ปิดกะ
  • สรุปยอดเงินขายประจำวัน

 

การเปิดกะการขาย

 

การปิดกะการขาย

การรับเงินทอน

 

สรุปยอดเงินขายประจำวัน

 

**วีดีโอสอนการเปิด-ปิดกะการขาย POS รับเงินทอน  และสรุปการรับเงินประจำวัน