โปรโมชั่น ของแถม ส่วนลดราคา

ระบบ POS ของ SML จะสามารถกำหนด  โปรมชั่นได้หลายรูปแบบ โดยสามารถกำหนด ให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบ หรือ เป็นของแถามเมื่อซื้อสินค้ารายการดังนี้

ซึ่งตั้งค่าได้ที่

โดยสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ และหลายวิธี

Promotion ของแถมและส่วนลดต่างๆ

  • ส่วนลดตามจำนวนเต็ม
  • ส่วนลดสินค้าจัดชุด
  • ส่วนลดสินค้าจัดชุด(รวมกลุ่ม)
  • ของแถมสินค้าจัดชุด
  • ของแถมสิินค้าตามมูลค่า

หน้าจอเริ่มต้น :  การกำหนดค่าโปรโมชั่น เครื่องที่ใช้โปร ช่วงเวลา ประเภทงูกค้าเป้าหมาย

ส่วนลดตามจำนวนเต็ม

 

ส่วนลดสินค้าจัดชุด

สินค้าจัดชุด ตัวอย่างที่ 1
สินค้าจัดชุด ตัวอย่างที่ 2

 

ส่วนลดสินค้าจัดชุดแบบรวมกลุ่ม

 

ของแถมสินค้าจัดชุด

 

 

ส่วนตามมูลค่า

 

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ วีดีโอสอนการกำหนดโปรโมชั่นและส่วนลดของแถม