ค่าหลัก ระบบเงินสด-ธนาคาร

          จุดประสงค์  :  เพื่อ กำหนดค่าหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรับเงินจ่ายเงินประเภทต่างๆ  รวมถึงการกำหนดประเภทของรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ในเมนูรายวันต่างๆ

กำหนดสาขาของธนาคาร ประเภทสมุดเงินฝาก ตัวย่อในสมุดธนาคาร *ยังไม่เปิดใช้งาน* 
การกำหนดประเภทรายได้อื่นๆ : เป็นการกำหนด รหัส ที่นำมาใช้กับ การบันทึกรายการ รายได้อื่นๆ รวมถึงการรับ หรือจ่ายชำระ ด้วยค่าตามรหัสที่กำหนด
การกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ : เป็นการกำหนด รหัส ที่นำมาใช้กับ การบันทึกรายการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงการจ่าย หรือรับชำระ ด้วยค่าตามรหัสที่กำหนดนี้
การกำหนดประเภทบัตรเครดิต : สำหรับกำหนดประเภทของบัตรเครดิตต่างๆ
การกำหนดวงเงินสดย่อย : การตั้งค่าเงินสดย่อย ใช้ในกรณีที่ร้านค้ามีการให้พนักงานดุแล เงินสดย่อย เพื่อใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในร้าน หรือวงงเินที่ตั้งมาเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ
กำหนดรายละเอียดคูปอง :ใช้สำหรับการสร้างคูปอง แทนเงินให้ลูกค้า รับมาซื้อสินค้าหรือรับชำระหนี้