ปัญหาการใช้งานและวิธีแก้ไข

ปัญหาการใช้งานและวิธีแก้ไข

โดยปกติระบบ SML จะไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อ แต่อาจเกิดได้จาก Service บางตัวไม่ทำงานจาการ update window หรือ Anti virus ไม่ต้องตกใจเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ง่ายๆดังนี้ก่อนครับ

เข้าใช้งานไม่ได้ 1