สร้างและแก้ไขฟอร์ม(From)

วีดีโอสอนการแก้ไขฟอร์ม (อย่างง่าย) https://youtu.be/Rk0eGw_G7BU?si=i86KjUxfpikg0YEk