ก่อนการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน SML ขอแนะนำวิธิการ VIDEOใช้งาน ที่จะต้องใช้บ่อยๆ สำหรับทุกเมนูการใช้งาน  ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกและเข้าใจมากขึ้นก่อน การเข้าสู่การใช้งานในเมนูอื่นๆ
Tip&Tool
  • การเพิ่ม สร้างเอกสารใหม่
  • การแก้ไขข้อมูล
  • การลบเอกสาร
  • การขยายและปรับหน้าจอ
  • การพิมพ์เอกสารซ้ำ
  • การ Lock & Unlock เอกสาร
  • การเลือกเอกสาร
    Video แนะนำก่อนการใช้งาน