รับคืนสินค้า/วัตถุดิบจากการเบิก

  [caption id="attachment_1588" align="alignnone" width="1917"] .รับคืนสินค้าจากการเบิก[/caption]