ใบสั่งซื้อ

สำหนับการสั่งซื้อสินค้ากับทาง SUPPLIER โดยกำหนดเงื่อนไขด้านราคา วันที่รับสินค้า เครดิตเทอม เงื่อนไขต่างๆ   เรียนรู้เพิ่มเติม ระบบรับสินค้าและตั้งหนี้ ระบบซื้อแบบทยอยรับ