ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด AP

ในการส่งคืนจากการซือ/ลดราคา : ในเมนุนี้จะมีผล คือ  สินค้าคงเหลือจะลด และ ยอดเจ้าหนี้จะลดลง (กรณีส่งคืน ลดหนี้เงินเชื่อ)  และเงินสด ธนาคาร บัตรเคริดต จะเพิ่มขึ้น(กรณีส่งคืนลเหนี้ รับเงินทันที) อีกทั้ง  บันทึกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
** คลิก  “อักษรสีน้ำเงิน”   ล่างรูปภาพเพื่อ link ไปดูหน้าที่เกี่ยวข้อง ** *กำหนดเจ้าหนี้    **กำหนด รูปแบบเลขที่เอกสาร *ระบบซื้อสินค้า/ตั้งหนี้ กรณีส่งคืนเป็นเงืินสด :    เรียนรู้เพิ่มเติม “วิธีการรับชำระเงินทุกเมนู”