เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์

ระบบSupport พิเศษของกิจการ(เพิ่มเติม)

  • ประวัติลูกค้า
  • สินค้ามีอายุ
  • การกำหนดสินค้าพิเศษ