ระบบการเงิน,ระบบธนาคารและเช็ค

สำหรับระบบการเงินของ sml  ได้เตรียมหน้าจอ ใว้ครอบคลุมการทำงานใทุกรูปแบบ