บัญชีแยกประเภท การประมวลผล และตรวจสอบ

กรณีที่ใช้ระบบสั่งให้บัญชี ประมวลผลการบันทึกรายการบัญชีภายหลัง และทำการตรวจสอบรายการบัญชีที่ อาจเกิดปัญหาจากการผูกบัญชี  ที่เมนู 1.1.11 (กำหนดรูปแบบเอกสาร)  ผิดพลาดต่าง ๆ              10.2.4  เป็นการประมวลการบันทึกรายการทางบัญชีที่ผูกไว้ในเอกสาร ตามเมนู  1.1.11 กำหนดรูปแบบเอกสาร [caption id="attachment_1516" align="alignnone" width="1921"] ประมวลผลจากข้อมูลรายวัน1.[/caption] [caption id="attachment_1517" align="alignnone" width="1944"] ประมวลผลจากข้อมูลรายวัน2[/caption]     10.2.5  ตรวจสอบความถูกต้อง :  ระบบจะทำการตรวจสอบความกูกต้องของบัญชีต่างๆ  ว่าเอกสารรายวันใดๆที่เกิดขึ้นถูกต้อง ครบถวน ในรายละเอียด่จำเป็นต่อการออกงบการเวินหรือไม่