(5) กำหนดรูปแบบเอกสาร,กำหนดฟอร์ม,การผูกบัญชี 416

        สำหรับการกำหนดรูปแบบเอกสาร    กำหนด ฟอร์มที่ใช้ พิมพ์ รวมถึง   การผูกบัญชี ตามรหัสเอกสาร การแยกรหัสเอกสารตามสาขา(กรณีใช้สาขา) ระบบ SML จะ ให้กำหนดที่หน้าจอ เมนู  1.1.11 กำหนดรูปแบบเอกสาร  
การกำหนดรูปแบบเอกสาร
ดูวีดีโอ การกำหนดเลขที่เอกสาร
การกำหนดฟอร์ม
ดูวีดีโอ  การกำหนดแบบฟอร์ม ตามเลขที่เอกสาร
การกำหนดการผูกบัญชีตามเลขที่เอกสาร  
เมื่อสร้างรายการรายวัน  ตามเอกสารที่ ผูกบัญชีไว้ ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้ตามรูปแบบเอกสารที่สร้าง ซึ่งหากเป็นการบันทึกบัญชีภายหลังต้องไปทำการ ประมวลผลจากข้อมูลรายวัน ที่เมนู   10.2.4  ด้วย บัญช       ดูวีดีโอเพิ่มเติม การผูกบัญชีตามเลขที่เอกสาร  เมนูที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) การสร้างฟอร์ม ผังบัญชี การประมวลผลการบันทึกรายการ