(6) กำหนดค่าการขนส่ง 1061

กำหนดค่าการขนส่ง [caption id="attachment_1043" align="alignnone" width="1366"] กำหนดประเภทการขนส่ง[/caption] [caption id="attachment_1044" align="alignnone" width="1366"] กำหนดเขตการขนส่ง[/caption]