(4) ค่าหลัก ระบบลูกหนี้ 518

ค่าหลักระบบลูกหนี้ สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มลูกหนี้ มิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  "ข้อมูลลูกหนี้"  โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ เป็นการกำหนดค่าหลักโดยกำหนดค่าต่างๆ ได้ดังนี้    ประเภทลูกหนี้   กลุ่มลูกหนี้หลัก  กลุ่มลูกหนี้ย่อย   มิติลูกหนี้  เหตุผลอนุมัติวงเงิน เงื่อนไขการวางบิล  เงื่อนไขการรับเช็ค  เงื่อนไขการชำระเงิน  และ กำหนดวันครบชำระเงินผิดวงเงินอัตโนมัติ [caption id="attachment_1010" align="alignnone" width="1366"] กำหนดประเภทลูกหนี้.[/caption]   [caption id="attachment_1011" align="alignnone" width="1366"] กำหนดกลุ่มลูกหนี้หลัก[/caption]   [caption id="attachment_1012" align="alignnone" width="1364"] กำหนดกลุ่มลูกหนี้ย่อย[/caption]   [caption id="attachment_1013" align="alignnone" width="1366"] กำหนดมิติลูกหนี้[/caption]     [caption id="attachment_1014" align="alignnone" width="1366"] กำหนดเหตุผลอนุมัติวงเงิน[/caption]   [caption id="attachment_1015" align="alignnone" width="1367"] กำหนดเงื่อนไขการวางบิล[/caption]   [caption id="attachment_1016" align="alignnone" width="1367"] กำหนดเงื่อนไขการรับเช็ค[/caption] [caption id="attachment_1017" align="alignnone" width="1367"] กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน[/caption] [caption id="attachment_1018" align="alignnone" width="1366"] กำหนดวันครบกำหนดชำระ[/caption] ตั้ง ค่าเริ่มต้นอื่นๆ การกำหนด  เพิ่มข้อมูลลูกหนี้