(2) การสำรองข้อมูลและการนำข้อมูลกลับมาใช้ 457

Sml สำลองข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยวิธีง่ายๆ  แบ่งเป็นการทำงานออกคือ  การสำรองข้อมุล และ การนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้ การสำรองข้อมูล   การนำข้อมูลกลับมาใช้