(5) ระบบตรวจนับสต๊อก 569

สำหรับระกบบการตรวจนับสินค้า หลักการตรวจนับของระบบจะทำการ นับสินค้าจริง เข้าไปในระบบ แล้ว ระบบจะคำนวนยอดผลแตกต่างอัตโนมัติ และเมื่ออนุมัติแล้วผู้มีสิทธิปรับปรุงรายการสินค้าก็จะสามารถปรับสต๊อกได้ทันที   โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้
  • ตรวจนับสินค้า
  • ตรวจนับสินค้าแบบมี Serial number
  • รานงานผลต่างจากการตรวจนับ
  • รายงานแสดงสินค้าที่ไม่มีผลตรวจนับ  แต่มียอดคงเหลือ (กรณีสต๊อกไม่ได้นับหรือไม่มีสต๊อกต้องการปรับขาด)
  • รายงานผลตรวจสอบสินค้ามี Serial Numer
  • ปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ
ตรวจนับสินค้า   ปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ เพิ่มเติมระบบตรวจนับสต๊อก กรณีที่สินค้าไม่ได้มีการตรวจนับแต่มียอดคงเหลือค้างในระบบ   การตรวจนับสินค้าแบบมี serial Nuber
  • ตรวจนับสินค้าแบบมี Serial number
  • รายงานผลตรวจสอบสินค้ามี Serial Numer
  • ปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ