(1) ใบเสนอราคา 573

ระบบการขาย ของ SML สามารถสร้างใบเสนอราคา ให้กับลูกค้าและนำใบเสนอราคานี้ ไปทำการออกเอกสารการขาย หรือ ใบสั่งขายได้ทันที  ซึ่งในระบบนี้สามารถกำหนดสิทธิ์ ให้มีการอนุมัติการเสนอราคาจากผู้ีอำนาจ อนุมัติได้ ก่อนส่งให้ลูกค้า

ต่อระบบ  ใบเสนอราคา  --->  สั่งซื้อ/สั่งจอง --->  ใบสั่งขาย  --->  ขายสินค้าและบริการ