(6) ระบบการขายสินค้าและบริการ 593

สำหรับงานขายหลังร้าน ใช้จัดการตั้งแต่การขาย คืนสินค้าเพิ่มหนี้และลดหนี้รับคืนสินค้า
ดูเพิ่มเติมระบบงาน ลูกหนี้ ระบบที่เกี่ยวช้อง  ใบเสนอราคา  --->  สั่งซื้อ/สั่งจอง --->  ใบสั่งขาย  --->  ขายสินค้าและบริการ