(c) ลดหนี้/รับคืนสินค้า AR 605

สำหรับคืนสินค้า หน้าจอนี้สามารถทำรับคืนสินค้าได้ทั้งระบบ POS และขายหลังร้าน โดยเลือกรูปแบบให้ตรงกัน รหัสลูกค้า ภาษี ประเภทการขาย ขายสินค้าและบริการ เพิ่มหนี้สินค้าและเพิ่มหนี้เพิ่มราคา วิธีการจ่ายเงิน(กรณีรับคืนเป็นเงินสด)