เครื่องมือ SML POS

  • การจัดการและพิมพ์Barcode
  • Customer Display
  • ตั้งค่ากับเครื่องชั่งน้ำหนัก