(d) โปรโมชั่น ของแถม ส่วนลดราคา 176

ระบบ POS ของ SML จะสามารถกำหนด  โปรมชั่นได้หลายรูปแบบ โดยสามารถกำหนด ให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบ หรือ เป็นของแถามเมื่อซื้อสินค้ารายการดังนี้ ซึ่งตั้งค่าได้ที่ โดยสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ และหลายวิธี Promotion ของแถมและส่วนลดต่างๆ
  • ส่วนลดตามจำนวนเต็ม
  • ส่วนลดสินค้าจัดชุด
  • ส่วนลดสินค้าจัดชุด(รวมกลุ่ม)
  • ของแถมสินค้าจัดชุด
  • ของแถมสิินค้าตามมูลค่า
หน้าจอเริ่มต้น :  การกำหนดค่าโปรโมชั่น เครื่องที่ใช้โปร ช่วงเวลา ประเภทงูกค้าเป้าหมาย ส่วนลดตามจำนวนเต็ม   ส่วนลดสินค้าจัดชุด [caption id="attachment_1694" align="alignnone" width="1366"] สินค้าจัดชุด ตัวอย่างที่ 1[/caption] [caption id="attachment_1695" align="alignnone" width="1366"] สินค้าจัดชุด ตัวอย่างที่ 2[/caption]   ส่วนลดสินค้าจัดชุดแบบรวมกลุ่ม   ของแถมสินค้าจัดชุด     ส่วนตามมูลค่า   เรียนรู้เพิ่มเติมที่ วีดีโอสอนการกำหนดโปรโมชั่นและส่วนลดของแถม