เทคนิคการขาย POS

เทคนิคการขาย POS

  • ค้นหาสินค้า
  • เพิ่มจำนวนสินค้า
  • ลดจำนวนสินค้า
  • ลบรายการสินค้าระหว่างรายการ
  • ลบรายการสินค้าล่าสุด

 

ค้นหาสินค้า

 

เพิ่มจำนวนสินค้า

 

ลดจำนวนสินค้า

 

ลบรายการสินค้าระหว่างรายการ

 

ลบรายการสินค้าล่าสุด