(2) กำหนดแผนก กลุ่มพนักงาน พนักงาน Lite

กำหนดแผนก กลุ่มพนักงาน    พนักงาน