กำหนดและสร้างคูปอง

 

การสร้างคูปอง

 

การสร้างคูปอง(แบบลดเป็น %)

 

 

การสร้างคูปองแบบเร็ว

 

การตรวจสอบสถานะคูปอง