(3) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ Lite

เป็นการตรวจสอบ รายวันต่างๆ ในระบบ ที่อาจผิดพลาดจากการปฎิบัติงาน การบันทึกข้อมูลที่ขาดไป ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ระบบ SML มีเมนูที่ช่วยในการปรับปรุงรายการดังกล่าวให้โดยมีวิธีดำเนินการง่ายๆ ดังนี้