ii) ก่อนการใช้งาน Lite

ก่อนการใช้งาน SML ขอแนะนำวิธิการ VIDEOใช้งาน ที่จะต้องใช้บ่อยๆ สำหรับทุกเมนูการใช้งาน  ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกและเข้าใจมากขึ้นก่อน การเข้าสู่การใช้งานในเมนูอื่นๆ
Tip&Tool
  • การเพิ่ม สร้างเอกสารใหม่
  • การแก้ไขข้อมูล
  • การลบเอกสาร
  • การขยายและปรับหน้าจอ
  • การพิมพ์เอกสารซ้ำ
  • การ Lock & Unlock เอกสาร
  • การเลือกเอกสาร
    Video แนะนำก่อนการใช้งาน    ***คำสั่งในโปรแกรม*** Ctrl + B = Basket Ctrl + E = ใส่หมายเหตุรายละเอียดสินค้า เมนูรายวัน ทั้งหมด Ctrl + P = สั่งปริ้น Ctrl + R = รีเฟรชหน้าเอกสาร Ctrl + W = เพิ่มคลังและพื้นที่เก็บอัตโนมัติ Ctrl + F = ทำสินค้าให้เป็นของแถม Ctrl + M = ดึงตะกร้าจาก mobile sale Ctrl + Z = กระจายส่วนลดรายสินค้า ที่หน้าจอขายหลังร้าน << ขายหลังร้าน Ctrl + L = ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ วงเงินวงเงิน / หนี้ค้าง / ยอดจอง /ยอดสั่งขาย / เช็คค้าง << ขายหลังร้าน Ctrl + J = ใช้คู่กับ API Ctrl + คลิกบันทึก = เรียกให้หน้าพิมพ์ขึ้นมา Ctrl + F1 = แยกแผนกค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ Ctrl + F2 = แยกโครงการค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ Ctrl + F3 = แยกจัดสรรค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ Ctrl + F7 = แยกงานค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ Ctrl + F8 = ใส่มูลค่ารวมสินค้าตรงๆ (ไม่สนจำนวน*ราคา) Ctrl + F9 = ล๊อคต้นทุน Shift + F9 = ปลดล๊อคต้นทุน Ctrl + F12 = ยกเลิกเอกสารแบบไม่บันทึก GL << Ver. BRAgentpos Shift + F12 = คืนค่าเอกสารยกเลิกแบบไม่บันทึก GL << Ver. BRAgentpos Ctrl + 3 = เลือกราคาตามสูตร (ที่หน้าจอขายหลังร้าน) << ต้อง config 1.1.2 ก่อน Ctrl + 5 = ยิงบาร์โค้จากเครื่องชั่ง เหมือน ขายPOS (ที่หน้าจอขายหลังร้าน) << ต้อง config 1.1.2 ก่อน Ctrl + 6 = สินค้าทดแทน Ctrl + 7 = ดึงจาก mobile stock ไปทำที่เมนูซื้อ Ctrl + 8 = กด popup ให้เลือก lot Ctrl + 9 = กำหนดแม่สี F8 = ดึงใบกำกับอย่างย่อมาทำที่ขายหลังร้าน << ทำที่หน้าจอขายหลังร้าน