คำสั่ง,คีย์ลัด จอขายPOS

Function Key
F1=Help
F2=ค้นหาสินค้า
F3=ค้นหาสมาชิก
F4=ค้นหาพนักงานขาย
F5=ค้นหาลำดับสินค้า
F6=ค้นหาลูกค้า
F11=คิดเงิน (ปิดการขาย)

คำสั่งพิเศษ (ป้อนที่ช่อง Barcode)
***=ลบรายการสุดท้าย
*1*xxx=แก้ราคา (xxx=ราคาใหม่) วิธีป้อน *1*10 คือกำหนดให้ราคาใหม่เท่ากับสิบบาท
*2*xxx=แก้ส่วนลด (xxx=ส่วนลด เช่น 10%) วิธีป้อน *2*10% คือกำหนดส่วนลดใหม่เท่ากับ 10% สามารถลดเป็นขั้นได้ เช่น 10%,5% หรือ 10,5% กรณีไม่มี % ตามหลังโปรแกรมจะถือว่าลดเป็นบาท
*3*xxx=แก้ไขรายละเอียดการจ่ายยา
*4*xxx=เปลี่ยนหน่วยนับ (xxx=บรรทัดที่ต้องการเปลี่ยน)

*90=เปิดลิ้นชัก
*91=เริ่มใหม่ (ล้างหน้าจอขาย)
*92=พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบใหม่
*94=ยกเลิกใบเสร็จ
*96=พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อใหม่
*97=พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
*98=ปิดหน้าจอ
*99=คิดเงิน (ปิดการขาย)
*51=พิมพ์ใบเสร็จตามช่วง
*52=พิมพ์ใบสรุปการขายประจำวัน
*60=รายละเอียดสมาชิก
*71=พักบิล
*72=เลือกบิลพัก
*73=ล้างบิลพัก
*75=แสดงเคลื่อนไหวแต้มสะสม
*80=สรุปการขาย
*81=เปิดกะ
*82=รับเงิน (เงินทอน)
*83=ส่งเงิน
*84=ปิดกะ (ให้ส่งเงินก่อนปิดกะ)
*86=แสดงฉลากยาก่อนพิมพ์
*87=พิมพ์ฉลากยา
*88=แสดงบิลยกเลิก
*89=แสดงบิลขาย

+x=เพิ่มจำนวนสินค้าล่าสุด (x=จำนวนที่เพิ่ม เช่น +1)
-x=ลดจำนวนสินค้าล่าสุด (x=จำนวนที่ลด เช่น -1)