(1) กำหนดรูปแบบการค้นหาข้อมูล(ในเมนูรายวันต่างๆ) 453

SML  สามารถกำหนดรูปแบบการค้นหาข้อมูล (ในเมนูรายวันต่างๆ) เพื่อให้ออกมาในเมนูฝั่งซ้ายมือเพื่อสะดวกในการดูข้อมูล  การค้นหา  ได้โดยวิธีง่ายๆต่อไปนี้   เข้าไปที่เมนูรายวันที่กำหนดไว้นั้นจะพบว่าช่องว้ายมือจะมีการค้นหาเพิ่มให้ดูง่ายขึ้นตามต้องการ