(1) ข้อมูลสินค้า 1089

การกำหนดรายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  ซึ่งจะกำหนดค่าที่สำคัญๆ และเป็นค่าพิเศษที่ใช้สำหรับการจัดการทางด้านสินค้า ซึ่งในคู่มือการสร้างสินค้าใหม่นี้ จะเป็นการกำหนดค่าต่างๆเบื้องต้นที่ต้องใช้กับระบบ ส่วนในเรื่อง การกำหนดค่าพิเศษต่างๆ เช่น การสะสมแต้ม ระบบหมดอายุ สินค้าชุดจะอยู่ใน "คู่มือกำหนดค่าพิเศษ" เพิ่มเติมต่อไปตาม link ล่างสุด \ ข้อมูลสินค้า   ต่อการกำหนด   ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม