(1) การตั้งค่าระบบและการกำหนดเครื่องPOS 164

(1) การตั้งค่าระบบและการกำหนดเครื่องPOS 164