(ii) เทคนิคการขาย POS 328

เทคนิคการขาย POS

  • ค้นหาสินค้า
  • เพิ่มจำนวนสินค้า
  • ลดจำนวนสินค้า
  • ลบรายการสินค้าระหว่างรายการ
  • ลบรายการสินค้าล่าสุด
  ค้นหาสินค้า   เพิ่มจำนวนสินค้า   ลดจำนวนสินค้า   ลบรายการสินค้าระหว่างรายการ   ลบรายการสินค้าล่าสุด