กำหนดผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้

กำหนดผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้
– กำหนดผู้ใช้
– กำหนดกลุ่มผู้ใช้