ค่าหลักระบบเจ้าหนี้

ค่าหลักระบบเจ้าหนี้  สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มเจ้าหนี้ มิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  “ข้อมูลเจ้าหนี้”  โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ

ป็นการกำหนดค่าหลักโดยกำหนดค่าต่างๆ ได้ดังนี้    ประเภทเจ้าหนี้   กลุ่มเจ้าหนี้หลัก  กลุ่มเจ้าหนี้ย่อย   มิติเจ้าหนี้

กำหนดประเภทเจ้าหนี้
กำหนดเจ้าหนี้หลัก
กำนหนดเจ่้าหนี้ย่อย
กำนหดได้มากถึง  10 มิติ
กำหนดมิติเจ้าหนี้