ค่าหลักระบบสินทรัพย์

ค่าหลักระบบสินทรัพย์  สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มสินทรัพย์ ที่ตั้ง ผู้ใช้งานและการบำรุงรักษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  “ข้อมูลสินทรัพย์ “ โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ

กำหนดการตั้งค่าหลัก ดังนี้

กำหนดประเภทสินทรัพย์

 

 

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งสินทรัพย์

 

กำหนดการบำรุงรักษาสินทรัพย์

 

กำหนดหน่วยการบำรุงรักษาสินทรัพย์

 

กำหนดประเภทการตัดจำหน่าย