ใบสั่งซื้อ/สั่งจอง

ระบบการจองสินค้า ใช้สำหรับ กรณีที่สินค้าไม่มีในสต๊อก ซึ่งเมื่อทำการสั่งจองสินค้าและสามารถเชื่อมโยงไประบบสั่งซื้อ และรับเงินล่วงหน้าได้  โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน(ระบบจะมองว่าการจองสินค้าเป็นความสคัญลำดับแรก ( กรณีลูกค้าจ่ายเงินและจองสินค้า ควรสั่งซื้อก่อนรายการอื่น )

 

 ใบเสนอราคา  —>  สั่งซื้อ/สั่งจอง —>  ใบสั่งขาย  —>  ขายสินค้าและบริการ