รับเงินล่วงหน้า

เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าอาจเอาเงินจ่ายมาให้ทางเราก่อน แต่ยังไม่ต้องการเอาสินค้า  หรือยังสรุปไม่ได้ว่าโอนเงินมาเพื่อการใดที่ชัดเจน

  • รับเงินล่วงหน้า และ ยกเลิกรับเงินล่วงหน้า

รับเงินล่วงหน้า

 

ยกเลิกรับเงินล่วงหน้า

 

  • คืนเงินรับล่วงหน้า และ ยกเลิกรับเงินคืนล่วงหน้า

คืนเงินรับล่วงหน้า

 

ยกเลิกรับเงินคืนล่วงหน้า