ระบบขายสินค้าและบริการ

สำหรับงานขายหลังร้าน ใช้จัดการตั้งแต่การขาย คืนสินค้าเพิ่มหนี้และลดหนี้รับคืนสินค้า

ดูเพิ่มเติมระบบงาน ลูกหนี้

ระบบที่เกี่ยวช้อง

 ใบเสนอราคา  —>  สั่งซื้อ/สั่งจอง —>  ใบสั่งขาย  —>  ขายสินค้าและบริการ