ลดหนี้/รับคืนสินค้า

สำหรับคืนสินค้า หน้าจอนี้สามารถทำรับคืนสินค้าได้ทั้งระบบ POS และขายหลังร้าน

โดยเลือกรูปแบบให้ตรงกัน รหัสลูกค้า ภาษี ประเภทการขาย

ขายสินค้าและบริการ

เพิ่มหนี้สินค้าและเพิ่มหนี้เพิ่มราคา

วิธีการจ่ายเงิน(กรณีรับคืนเป็นเงินสด)