ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

สำหนับการสั่งซื้อสินค้ากับทาง SUPPLIER โดยกำหนดเงื่อนไขด้านราคา วันที่รับสินค้า เครดิตเทอม เงื่อนไขต่างๆ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบรับสินค้าและตั้งหนี้

ระบบซื้อแบบทยอยรับ