รับสินค้า

เป็นการรับสินค้า แบบทยอยรับ  โดยระบบจะให้ทำรับสินค้าเสร็จ เมื่อครบก็นำไปตั้งหนี้เจ้าหนี้

 

ยกเลิกการรับสินค้าแบบทยอยรับ

 

กระบวนการรับสินค้าแบบทะยอยรับ

รับสินค้า –>ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด –>ตั้งหนี้เจ้าหนี้–>เพิ่มหนี้จากใบตั้งหนี้–>ลดหนี้จากใบตั้งหนี้