บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในการจ่ายเงินหรือบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆอื่นๆ ในเมนูนี้จะมีผล  คือ  บัญชีค่าใช้จ่าย (ที่กำหนดไว้)จะเพิ่ม  และเงินสด ธนาคาร บัตรเคริดต จะลดลง (กรณีค่าใช้จ่ายรับเงินทันที) อีกทั้ง  บันทึกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)  และ  ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย(ที่ถูกลูกค้าหักไว้)

** คลิก  “อักษรสีน้ำเงิน”   ล่างรูปภาพเพื่อ link ไปดูหน้าที่เกี่ยวข้อง **

*กำหนด รูปแบบเลขที่เอกสาร   ** กำหนดรหัสเจ้าหนี้   

 

** กำหนด รหัสค่าใช้จ่าย

 

กรณีรับค่าใช้จ่ายอื่นเป็นเงินสด :    เรียนรู้เพิ่มเติม วิธีการจ่ายชำระเงินทุกเมนู”