เงินสดย่อย

ใช้สำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อย  ซึ่ง sml สามารถกำหนดวงงเินสดย่อยได้ไม่จำกัดวงเงิน

เบิกเงินสดย่อย

การเบิกวงเงินสดย่อย

ยกเลิกเบิกเงินสดย่อย

การยกเลิกการเบิกวงเงินสดย่อย

การรับคืนวงเงินสดย่อย

รับคืนเงินสดย่อย

การยกเลิกรับคืนวงเงินสดย่อย

ยกเลิกรับคืนเบิกเงินสดย่อย