ระบบเช็ครับ

โครงสร้างการทำงานระบบเช็ครับ ของ  SML

 

เช็ครับยกมา

 

บันทึกเช็คนำฝาก

 

บันทึกเช็คผ่าน

 

บันทึกเช็คคืน

 

บันทึกเปลี่ยนเช็ค

 

บันทึกเช็คขาดสิทธิ์