ก่อนการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน SML ขอแนะนำวิธิการ VIDEOใช้งาน ที่จะต้องใช้บ่อยๆ สำหรับทุกเมนูการใช้งาน  ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกและเข้าใจมากขึ้นก่อน การเข้าสู่การใช้งานในเมนูอื่นๆ

Tip&Tool

  • การเพิ่ม สร้างเอกสารใหม่
  • การแก้ไขข้อมูล
  • การลบเอกสาร
  • การขยายและปรับหน้าจอ
  • การพิมพ์เอกสารซ้ำ
  • การ Lock & Unlock เอกสาร
  • การเลือกเอกสาร

 

 

Video แนะนำก่อนการใช้งาน   

***คำสั่งในโปรแกรม***
Ctrl + B = Basket
Ctrl + E = ใส่หมายเหตุรายละเอียดสินค้า เมนูรายวัน ทั้งหมด
Ctrl + P = สั่งปริ้น
Ctrl + R = รีเฟรชหน้าเอกสาร
Ctrl + W = เพิ่มคลังและพื้นที่เก็บอัตโนมัติ
Ctrl + F = ทำสินค้าให้เป็นของแถม
Ctrl + M = ดึงตะกร้าจาก mobile sale
Ctrl + Z = กระจายส่วนลดรายสินค้า ที่หน้าจอขายหลังร้าน << ขายหลังร้าน
Ctrl + L = ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ วงเงินวงเงิน / หนี้ค้าง / ยอดจอง /ยอดสั่งขาย / เช็คค้าง << ขายหลังร้าน
Ctrl + J = ใช้คู่กับ API
Ctrl + คลิกบันทึก = เรียกให้หน้าพิมพ์ขึ้นมา
Ctrl + F1 = แยกแผนกค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ
Ctrl + F2 = แยกโครงการค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ
Ctrl + F3 = แยกจัดสรรค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ
Ctrl + F7 = แยกงานค่าใช้จ่าย << ที่รหัสสินค้าแต่ละหน้าจอ
Ctrl + F8 = ใส่มูลค่ารวมสินค้าตรงๆ (ไม่สนจำนวน*ราคา)
Ctrl + F9 = ล๊อคต้นทุน
Shift + F9 = ปลดล๊อคต้นทุน
Ctrl + F12 = ยกเลิกเอกสารแบบไม่บันทึก GL << Ver. BRAgentpos
Shift + F12 = คืนค่าเอกสารยกเลิกแบบไม่บันทึก GL << Ver. BRAgentpos
Ctrl + 3 = เลือกราคาตามสูตร (ที่หน้าจอขายหลังร้าน) << ต้อง config 1.1.2 ก่อน
Ctrl + 5 = ยิงบาร์โค้จากเครื่องชั่ง เหมือน ขายPOS (ที่หน้าจอขายหลังร้าน) << ต้อง config 1.1.2 ก่อน
Ctrl + 6 = สินค้าทดแทน
Ctrl + 7 = ดึงจาก mobile stock ไปทำที่เมนูซื้อ
Ctrl + 8 = กด popup ให้เลือก lot
Ctrl + 9 = กำหนดแม่สี
F8 = ดึงใบกำกับอย่างย่อมาทำที่ขายหลังร้าน << ทำที่หน้าจอขายหลังร้าน