การกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งาน

ในการกำหนดสิทธิการใช้งานระบบในส่วนของ “กลุ่มใช้งาน” นั้นเป็นการกำหนดสิทธิใดๆ ที่กลุ่มใช้งานพึงมี ซึ่งการกำหนดสิทธิการใช้งานใดๆ ให้กับกลุ่มนั้นควรสอดคล้องกับการใช้งานจริงของกลุ่มนั้นๆ ด้วย

กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งาน 1
กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งาน 2