การจัดการด้านระบบ (System Manage)

System Manage

  • Provider Config
  • Webservice Setup
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • Register